Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i innerøret. Tilstanden medfører akutt svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling. Krystallsyken er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelig. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men er hyppigere i alderen 50-70 år.

Hvordan diagnostiseres krystallsyken?

Diagnosen stilles normalt på bakgrunn av symptombildet i tillegg til tester der kroppen legges ned i en horisontal stilling med hodet i spesifikke posisjoner. Reproduksjon av svimmelhet og rytmiske øyebevegelser (nystagmus) er som regel indikativt for krystallsyken. Slike diagnostiske tester kan normalt avgjøre hvilke side og hvilke bueganger i innerøret som er affisert. Dette er av vesentlig betydning for behandlingen.Trenger du behandling for krystallsyken?

Finn din behandler i 

Vanlige symptomer ved krystallsyken

  • Plutselig svimmelhet med følelse av rotasjon (vertigo). Ustøhet og plutselig behov for å holde seg fast.
  • Anfall fremprovoseres ofte av hodebevegelser eller stillingsforandring. Begynner ofte mens man er i sengen.
  • Anfall varer normalt fra noen få sekunder opp til 30 sekunder.
  • Svimmelhet følges ofte av ufrivillige rytmiske øyebevegelser (nystagmus) og kvalme. I kraftige tilfeller kan oppkast forekomme.
  • Krystallsyken rammen oftest bare en side av kroppen. De som rammes vegrer seg ofte for å snu seg mot eller ligge på den affiserte siden. Den andre siden er gjerne bedre å snu seg mot.

Hva skyldes krystallsyken?

Årsaken til krystallsyken er hittil ukjent. Den best aksepterte forklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret løsner fra sin normale posisjon og beveger seg ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten) eller fester seg til cupula. Her stimulerer de sanseinntrykk som normalt sett bare oppstår når hodet roterer. Dette medfører at hjernen lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Konfliktene i disse sanseinntrykkene medfører følelsen av desorientering, rotasjon (vertigo) og ustøhet.

Hvordan behandles krystallsyken?

Uten behandling opplever ca. 6 av 10 med krystallsyken spontan symptomresolusjon etter 3 uker. Det er usikkert om dette skyldes spontan reposisjonering av partiklene eller avverge fra provokative bevegelser.

Krystallsyken behandles normalt effektivt med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene. Reposisjoneringsmanøvre har, ved korrekt bruk, en suksessrate på mellom 80 og 90 %. Dette betyr i praksis at de fleste er kvitt svimmelhetsanfall etter 1-3 behandlinger.

Nyere forskningsoppsummeringer (Helminski et al. 2010) anbefaler en kombinasjon av behandling og instruerte hjemmeøvelser for best resultat ved behandling av krystallsyken. I Norge utføres behandling av autorisert helsepersonell med trening i å håndtere krystallsyken.


[reveal title="Litteraturreferanser" open="false" color="grey-lite"]

Denne teksten er utarbeidet av legestudent og kiropraktor Martin Bonnevie-Svendsen, Marius Monssveen og kiropraktor Knut Einar Sandbakk. Informasjonen på denne siden er hentet fra følgende forskningslitteratur.

Fife TD. Positional dizziness. Continuum (Minneap Minn) 2012; 18(5 Neuro-otology):1060-85

Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskrift for Læger 2007;169:1996-2002

Helminski JO, Zee DS, Janssen I and Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Physical Therapy, May 2010; 90(5):663-678

Lee S-H, Kim JS. Bening paroxysmal positional vertigo. Journal og Clinical Neurology 2010;6:51-63

Du finner mer informasjon om krystallsyken hos Kompetansesenter for vestibulære sykdommer, Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

[caption id="attachment_94" align="alignnone" width="300"]innerøret og krystallsyken innerøret og krystallsyken[/caption]

[/reveal]


 

Behandling av krystallsyken i Lørenskog