Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i innerøret. Tilstanden medfører akutt svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling. Krystallsyken er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelig. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men er hyppigere i alderen 50-70 år.

 

Hvordan diagnostiseres krystallsyken?

Diagnosen stilles normalt på bakgrunn av symptombildet i tillegg til tester der kroppen legges ned i en horisontal stilling med hodet i spesifikke posisjoner. Reproduksjon av svimmelhet og rytmiske øyebevegelser (nystagmus) er som regel indikativt for krystallsyken. Slike diagnostiske tester kan normalt avgjøre hvilke side og hvilke bueganger i innerøret som er affisert. Dette er av vesentlig betydning for behandlingen.

Hvordan behandles krystallsyken?

Uten behandling opplever ca. 6 av 10 med krystallsyken spontan symptomresolusjon etter 3 uker. Det er usikkert om dette skyldes spontan reposisjonering av partiklene eller avverge fra provokative bevegelser.

Krystallsyken behandles normalt effektivt med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene. Reposisjoneringsmanøvre har, ved korrekt bruk, en suksessrate på mellom 80 og 90 %. Dette betyr i praksis at de fleste er kvitt svimmelhetsanfall etter 1-3 behandlinger.

Nyere forskningsoppsummeringer (Helminski et al. 2010) anbefaler en kombinasjon av behandling og instruerte hjemmeøvelser for best resultat ved behandling av krystallsyken. I Norge utføres behandling av autorisert helsepersonell med trening i å håndtere krystallsyken.


Vanlige symptomer ved krystallsyken

  • Plutselig svimmelhet med følelse av rotasjon (vertigo). Ustøhet og plutselig behov for å holde seg fast.
  • Anfall fremprovoseres ofte av hodebevegelser eller stillingsforandring. Begynner ofte mens man er i sengen.
  • Anfall varer normalt fra noen få sekunder opp til 30 sekunder.
  • Svimmelhet følges ofte av ufrivillige rytmiske øyebevegelser (nystagmus) og kvalme. I kraftige tilfeller kan oppkast forekomme.
  • Krystallsyken rammen oftest bare en side av kroppen. De som rammes vegrer seg ofte for å snu seg mot eller ligge på den affiserte siden. Den andre siden er gjerne bedre å snu seg mot.

 

Hva skyldes krystallsyken?

Årsaken til krystallsyken er hittil ukjent. Den best aksepterte forklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret løsner fra sin normale posisjon og beveger seg ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten) eller fester seg til cupula. Her stimulerer de sanseinntrykk som normalt sett bare oppstår når hodet roterer. Dette medfører at hjernen lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Konfliktene i disse sanseinntrykkene medfører følelsen av desorientering, rotasjon (vertigo) og ustøhet.

Informasjon om denne siden

Denne teksten er utarbeidet av kiropraktorene  Marius Monssveen og Knut Einar Sandbakken. Informasjonen på denne siden er hentet fra følgende forskningslitteratur.

Fife TD. Positional dizziness. Continuum (Minneap Minn) 2012; 18(5 Neuro-otology):1060-85

Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskrift for Læger 2007;169:1996-2002

Helminski JO, Zee DS, Janssen I and Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Physical Therapy, May 2010; 90(5):663-678

Lee S-H, Kim JS. Bening paroxysmal positional vertigo. Journal og Clinical Neurology 2010;6:51-63

Du finner mer informasjon om krystallsyken hos Kompetansesenter for vestibulære sykdommer, Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

innerøret og krystallsyken

innerøret og krystallsyken