Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes en ufarlig tilstand i balanseorganet i innerøret. Tilstanden medfører akutt svimmelhet som ofte utløses av hodebevegelser eller skifte fra liggende til oppreist stilling. Krystallsyken er ikke farlig, men kan oppleves som svært ubehagelig. Lidelsen kan ramme i alle aldre, men er hyppigere i alderen 50-70 år.


Hva skyldes krystallsyken?

Årsaken til krystallsyken er hittil ukjent. Den best aksepterte forklaringen innebærer at partikler (otolitter) i innerøret løsner fra sin normale posisjon og beveger seg ut i andre deler av balanseorganet (buegangene i labyrinten) eller fester seg til cupula. Her stimulerer de sanseinntrykk som normalt sett bare oppstår når hodet roterer. Dette medfører at hjernen lures til å tro at kroppen roterer, mens den i virkeligheten er i ro. Konfliktene i disse sanseinntrykkene medfører følelsen av desorientering, rotasjon (vertigo) og ustøhet.

 

Vanlige symptomer ved krystallsyken

 

  • Akutt svimmelhetsanfall med følelse av rotasjon (vertigo), ustøhet og behov for å holde seg fast
  • Anfall varer normalt fra ett opp til 30 sekunder og begynner ofte mens man er i sengen
  • Svimmelhet følges av ufrivillige rytmiske øyebevegelser (nystagmus), kvalme og i kraftige tilfeller oppkast
  • Anfall fremprovoseres ofte av hodebevegelser eller stillingsforandringer
  • De som rammes av krystallsyken vegrer seg ofte for å snu seg mot eller ligge på den “syke” siden

"Når krystallsykediagnosen er stilt, er manøverbehandling effektivt i 95% tilfellene"

- American Academy of Neurology
Om behandlingFor helsepersonell


Hvordan diagnostiseres krystallsyken?

Diagnosen stilles normalt på bakgrunn av symptombildet i tillegg til tester der kroppen legges ned i en horisontal stilling med hodet i spesifikke posisjoner. Reproduksjon av svimmelhet og rytmiske øyebevegelser (nystagmus) er som regel indikativt for krystallsyken. Slike diagnostiske tester kan normalt avgjøre hvilke side og hvilke bueganger i innerøret som er affisert. Dette er av vesentlig betydning for behandlingen.


Hvordan behandles krystallsyken?

Uten behandling opplever ca. 6 av 10 med krystallsyken spontan symptomresolusjon etter 3 uker. Det er usikkert om dette skyldes spontan reposisjonering av partiklene eller avverge fra provokative bevegelser.

Krystallsyken behandles normalt effektivt med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene. Reposisjoneringsmanøvre har, ved korrekt bruk, en suksessrate på mellom 80 og 90 %. Dette betyr i praksis at de fleste er kvitt svimmelhetsanfall etter 1-3 behandlinger.

Nyere forskningsoppsummeringer (Helminski et al. 2010) anbefaler en kombinasjon av behandling og instruerte hjemmeøvelser for best resultat ved behandling av krystallsyken. I Norge utføres behandling av autorisert helsepersonell med trening i å håndtere krystallsyken.

Les ofte stilte spørsmål vedrørende krystallsyken her..>

Informasjon om denne siden

Informasjonen er utarbeidet av kiropraktorene Marius Monssveen og Knut Einar Sandbakken som i tillegg til å drifte denne siden, daglig behandler en stor andel pasienter med svimmelhetstilstander ved klinikken Move i Lørenskog. Ønsker du mer informasjon om behandling av krystallsyken, besøk klinikkens nettsider ved å trykke på logo under:

krystallsyken behandling

Innholdet på denne siden er basert på følgende faglitteratur.

Fife TD. Positional dizziness. Continuum (Minneap Minn) 2012; 18(5 Neuro-otology):1060-85

Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskrift for Læger 2007;169:1996-2002

Helminski JO, Zee DS, Janssen I and Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Physical Therapy, May 2010; 90(5):663-678

Lee S-H, Kim JS. Bening paroxysmal positional vertigo. Journal og Clinical Neurology 2010;6:51-63

Du finner også mer informasjon om krystallsyken hos Kompetansesenter for vestibulære sykdommer, Øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.