w

Pasienthistorier

Krystallsyken kan oppleves svært ulikt fra person til person. Felles for disse pasientene er bekymringen av å miste kontrollen. Her kan du lese typiske pasienthistorier som inneholder vanlige symptomer, diagnose og relevant behandling fra klinikk.

 

Kvinne med kraftig svimmelhetsanfall som hun våknet for 3 dager siden. Beskriver symptomene som “å kjøre karusell”. Plagene oppsto uten forvarsel og forverres når hun beveger på hodet, legger seg ned og snur seg i sengen. Kun når hun sitter helt i ro avtar svimmelheten.

Dette er typiske erfaringer ved klassisk krystallsyken. Her ble bakre buegang nøyaktig diagnostisert og behandlet med Epley’s manøver. Pasienten følte seg helt symptomfri etter tre behandlinger over et tidsrom på en uke. Hun har ikke hatt tilbakefall.

Kvinne, 39-44 år

Rådgiver

Mann involvert i en bilulykke for 4 uker siden. Ved kontroll hos legevakt samme dag følte han seg bra, og det ble ikke funnet tegn til brudd eller skader. Pasienten beskriver økende grad av svimmelhet den siste uken, og opplever i tillegg hodepine og mild kvalme. I tillegg er han mer stiv i nakke og skuldre enn vanlig.

Undersøkelse avkrefter krystallsyken og tegn på alvorlig sykdom. Tester viser redusert nakkefunksjon, trolig som følge av en mild “whiplash”. Nakkesvimmelhet eller cervikogen svimmelhet kan oppstå etter ulykker (traumer), eller som resultat av langvarig overbelastning. Pasienten fikk muskel- og leddbehandling i tillegg til egenøvelser for å gjenopprette normal nakkefunksjon. Symptomfri etter 4 uker.

Mann, 30-35 år

IT konsulent

Kvinne med tre dagers kontinuerlig spinnende svimmelhet, kvalme og oppkast. Føler seg svært ubalansert og ustø på beina. Plagene kom plutselig og var ikke relatert til hodebevegelser eller endring i posisjon. Ingen tegn på hjerneslag eller rapportert hodeskade. Videre fortalte pasienten at hun nylig har hatt influensa og bihulebetennelse.

Spontan langvarig kraftig svimmelhet med oppkast er ikke typiske tegn på krystallsyken. Pasientens fulle historie og kliniske funn tydet på “virus på balansenerven” (vestibularis nevritt). Så snart akuttfasen avtok igangsatte hun balansetrening og vestibulære øvelser. Gjennom gradvis eksponering til daglige aktiviteter er hun nå fri for plager.

Kvinne, 60-65

Pensjonist

Kvinne oppsøkte klinikken med akutt roterende svimmelhet som oppstod etter en sykdomsperiode hvor hun ble mye sengeliggende. Beskriver det som “forsinkelser” når hun flytter blikket eller snur på hodet. I tillegg blir hun veldig sliten og tung i hodet av å gå i butikker, pc jobb og ved å oppholde seg i omgivelser med mye aktivitet.

Krystallsyken ble diagnostisert og behandlet med godt resultat over en 2 ukers periode. Videre ble hennes plager adressert ved spesifikke balanseøvelser og rehabilitering av blikkstabilitet.

Kvinne, 40-45 år

Lederstilling

Pasient med spinnende svimmelhet av og på de siste 8 årene, som regel følt seg bedre etter noen dager. Under et nytt anfall for 4 uker siden oppsøkte hun fastlegen og ble gitt generelle øvelser for krystallsyken. Pasienten har gjennomført disse flere ganger daglig, men føler ingen bedring.

Undersøkelse bekreftet mistanken om krystallsyken og gav indikasjon på hvilket del av balanseapparatet (buegang) som måtte behandles. Kanalmanøver ble utført og ved oppfølgning 2 dager senere var tester normale og pasienten symptomfri. Ikke rapportert tilbakefall.

Kvinne, 37- 42 år

Revisor/regnskap

Mann med økende grad av gyngende svimmelhet de siste to månedene. Plagene er konstante og forverres i forbindelse med jobbstress og pendling. I tillegg søvnvansker, hodepine og nakkesmerter.

Pasientens presentasjon, uten anfall av roterende svimmelhet, er ikke normalt for klassisk krystallsyken. I løpet av førstegangskonsultasjonen fremkommer det at pasienten lenge har hatt en krevende livssituasjon. Undersøkelser viser tegn på utmattelse. Pasienten ble svært lettet da det ikke var tegn til alvorlig sykdom. Gjennom veiledning og økt forståelse klarer han å prioriterer bedre balanse mellom aktivitet, jobb og hvile. Etter 8 uker er han kvitt symptomene og tilbake i full jobb.

Mann, 45-50 år

Daglig leder

Informasjon

Informasjonen er utarbeidet av kiropraktorene  Marius Monssveen og Knut Einar Sandbakken som til daglig behandler en stor andel pasienter med svimmelhetstilstander ved klinikken Move i Lørenskog. Pasienthistoriene er basert på virkelige presentasjoner fra vår kliniske hverdag. Bildene er ikke av reelle pasienter, men kun for illustrasjon.