Hvordan behandles krystallsyken?

Krystallsyken behandles normalt med reposisjoneringsmanøvre. Dette innebærer at behandleren beveger pasientens hode i spesifikke plan for å rulle de løse krystallpartiklene tilbake på plass. Det finnes en rekke forskjellige reposisjoneringsmanøvre for de forskjellige kanalene i balanseorganet. De vanligste inkluderer:

  • Epleys manøver
  • Semonts manøver
  • Rullemanøver (BBQ roll maneuver)
  • Gufonis manøver

 

Kan man utføre reposisjoneringsmanøvre selv?

I tilfeller der det finnes hensiktsmessig kan en behandler lære deg manøvrene som er riktige for deg. Det er derimot verdt å understreke viktigheten av å stille riktig diagnose i utgangspunktet, samt at behandling utføres på riktig side av kroppen. Det anbefales derfor alltid å oppsøke autorisert helsepersonell dersom du har mistanke om krystallsyken eller du har spørsmål omkring svimmelhet.

 

Effekt av behandling for krystallsyken

Både Epleys manøver og Semonts manøver anses som konvensjonell behandling for den vanligste formen for krystallsyken, dvs. affeksjon av bakre buegang. Suksessraten er rapportert til over 90 prosent. Både Epleys manøver og Semonts manøver er hyppig brukt i behandling av krystallsyken med affeksjon av bakre buegang.

Gufoni manøver har en suksessrate på mellom 80 og 90 prosent, rullemanøveren på 80 prosent. Grunnet at Gufonis manøver er enkel å utføre og har marginalt bedre suksessrate anbefales denne ofte som førstevalg i behandling av krystallsyken med affeksjon av horisontale buegang.

 

Finnes det hjemmeøvelser for krystallsyken?

Brandt-Daroff-øvelsen ble tidligere mye brukt som hjemmeøvelse for krystallsyken. I en oversiktsartikkel fra 2012 skriver derimot nevrologen Fife følgende: ”Denne øvelsen (Brandt-Daroff) er nokså liknende Semont manøver, bortsett fra at hodet roteres ved bytte fra liggende på en side til den andre. Da Semont og Epley manøver har vist seg mer effektive er det derfor liten bruk for disse øvelsene lenger.”

Har du krystallsyken?

Vi behandler deg raskt og effektivt.

 

– Team Move, Lørenskog

Bestill time her

Vestibulær rehabilitering

Det er verdt å nevne at Brandt-Daroff-øvelsen er en habitueringsøvelse. Den har med andre ord ikke som formål å reposisjonere løse otolitt-krystaller. Habitueringsøvelser, som Brandt-Daroff, faller inn under en terapiform som kalles vestibulær rehabilitering.  Vestibulær rehabilitering har som hensikt å normalisere aktiviteten og styrke sentralnervesystemets evne til å håndtere unormale sanseinntrykk som gjerne oppstår ved sykdom eller skade i balanseorganet.

Slik trening kan bestå av øvelser som utfordrer balanse, øyemotorikk og stimulerer sentralnervesystemet. Denne formen for trening er mindre utbredt som behandling for krystallsyken, men vanlig for tilstander som virus på balansenerven, labyrintitt, Ménières sykdom og etter kirurgiske inngrep. Likevel antyder flere studier at vestibulær rehabilitering isolert sett har en gunstig effekt for pasienter med krystallsyken.

Vår anekdotiske kliniske erfaring tilsier at en liten gruppe pasienter har behov for slike øvelser etter at konvensjonell behandling og eventuelle hjemmeøvelser er forsøkt. Dette gjelder imidlertid kun en liten minoritet av våre pasienter.

Litteraturreferanser og informasjon

Teksten er utarbeidet av kiropraktorene Marius Monssveen og Knut Einar Sandbakken som i tillegg til å drifte denne siden, daglig behandler en stor andel pasienter med svimmelhetstilstander ved klinikken Move i Lørenskog. Ønsker du mer informasjon om behandling av krystallsyken og svimmelhet besøk klinikkens nettsider, trykk på logo under:

krystallsyken behandling

Informasjonen på denne siden er basert på følgende faglitteratur.

Bhattarcharyya N, Baugh RF, Orvidas L et al. Clinical practice guideline: benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;139(5 suppl 4): S47YS81

Fife TD. Positional dizziness. Continuum (Minneap Minn) 2012; 18(5 Neuro-otology):1060-85

Fife TD. Benign paroxysmal positional vertigo. Semin Neurol 2009;29(5):500Y508

Hillier SL, McDonnell M. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011; 16(2):CD005397

Fife TD, Iverson DJ, Lempert T, et al. Practice parameter: therapies for benign paroxysmal positional vertigo (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2008;70(22):2067Y2074

Mandala` M, Santoro GP, Asprella Libonati G, et al. Double-blind randomized trial on short-term efficacy of the Semont maneuver for the treatment of posterior canal benign paroxysmal positional vertigo [published online ahead of print October 19, 2011]. J Neurol 2011;259(5):882Y885. doi:10.1007/ s00415-011-6272-x

Silva AL et al. Benign paroxysmal positional vertigo: comparison of two recent international guidelines. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology 2011; 77(2):191-200

Undersøkelse og behandling av krystallsyken

Figur: Undersøkelse (Dix- Hallpike test) og behandling av krystallsyken