Er krystallsyken farlig?

Nei, krystallsyken er ikke farlig. På fagspråket kalles krystallsyken “benign paroksysmal posisjonsvertigo” (BPPV). Dette betyr enkelt oversatt – ufarlig svimmelhet som kommer og går avhengig av hvilke posisjon kroppen er i.

 

Kan krystallsyken behandles?

Ja, svimmelheten lar seg normalt sett behandle effektivt med spesifikke manøvre. Disse kan du få utført hos lege, kiropraktor eller fysioterapeuter som har utvidet kompetanse og erfaring i å behandle krystallsyken.

Jeg har fått henvisning av legen med mistanke om krystallsyken. Det er mange ukers ventetid og jeg er forsatt svimmel. Hva kan jeg gjøre?

Mange venter lenge før de får riktig behandling. Akutt svimmelhet er både fysisk og psykisk utmattende og kan lede til komplikasjoner. Forskning viser at rask utredning og behandling gir bedre utfall både kortsiktig og over tid. Det anbefales derfor å få riktig diagnose så raskt som mulig slik at behandling og øvelser kan igangsettes.

 

Kan svimmelheten gå over av seg selv?

6 av 10 personer vil oppleve at svimmelheten avtar av seg selv i løpet av 3 uker. Man er derimot usikker på om dette skyldes at krystallpartiklene er “tilbake på plass” eller at man venner seg til å unngå stillinger som utløser symptomene.

 

Hvor vanlig er krystallsyken?

Anslagsvis 80 000 nordmenn opplever å få krystallsyken i løpet av ett år.

 

Kan jeg trene med krystallsyken?

Det er i seg selv ikke farlig å trene når man har krystallsyken. Derimot kan enkelte stillinger, også når man trener, utløse svimmelhetsanfall. Dette er i seg selv ufarlig, men kan være risikabelt dersom man befinner seg i en situasjon hvor man er avhengig av å være oppreist og orientert. Derfor anbefales det å avstå fra bilkjøring, trening med frivekter og liknende når man har krystallsyken. Normalt vil slike aktiviteter kunne gjenopptas når man merker at tidligere plagsomme stillinger ikke lenger trigger svimmelheten. Dette skjer normalt et par dager etter vellykket behandling.

 

Vil jeg få krystallsyken igjen?

Statistisk sett vil ca. halvparten av dem som rammes av krystallsyken oppleve å få dette på nytt en gang senere i livet. Det kan derimot gå mange år før dette skjer. Noen vil også aldri få symptomene tilbake. Det er derimot like god mulighet for effektiv behandling dersom svimmelheten skulle komme tilbake senere. Ofte er det også enklere å raskt oppsøke hjelp når man kjenner igjen symptomene fra tidligere.

 

Informasjon om denne siden

Denne siden er utarbeidet av kiropraktorene Marius Monssveen og Knut Einar Sandbakken som til daglig behandler en stor andel pasienter med svimmelhetstilstander ved klinikken Move i Lørenskog. Ønsker du mer informasjon om behandling av krystallsyken og svimmelhet besøk klinikkens nettsider ved å klikke på logo her:

krystallsyken behandling

Informasjonen på denne siden er basert på følgende faglitteratur:

Goplen FK og Nordahl SHG. Svimmelhet – Diagnostikk og behandling. Kompetansesenter for vestibulære sykdommer, 2009.

Hansen S, Karlberg M. Benign paroksysmal positionel vertigo – den hyppigste form for otogen vertigo. Ugeskrift for Læger 2007;169:1996-2002

Helminski JO, Zee DS, Janssen I and Hain TC. Effectiveness of particle repositioning maneuvers in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo: a systematic review. Physical Therapy, May 2010; 90(5):663-678

Lee S-H, Kim JS. Bening paroxysmal positional vertigo. Journal og Clinical Neurology 2010;6:51-63